Навчальна електронна бібліотека
факультету кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Дискретна математика"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Програмування"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Алгебра і аналітична геометрія"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Диференціальні рівняння"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Методи оптимізації "

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Терія алгоритмів та математична логіка"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Функціональний аналіз"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Методи обчислень"

Методичні рекомендації з нормативного курсу "Теорія ймовірностей"
для курсантів Військового інституту

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Бази даних"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Основи проектування баз знань"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Теорія оптимального керування"

Методичні рекомендації з нормативного курсу "Менеджерські системи"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Малтимедійні системи"

Навчальні матеріали з нормативного курсу " Сучасні проблеми кібернетики"

Навчальні матеріали з нормативного курсу „Рівняння математичної фізики” (Розв’язання інтегральних рівнянь)

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Теорія функцій комплексної змінної"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Теорія економічного аналізу"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Мікроекономіка"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "Макроекономіка"

Збірник олімпіадних задач з програмування (умови, вказівки та розв’язки) Архів 464 Кб

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Парадокси в теорії ймовірностей і математичній статистиці"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Пошук освітніх та наукових ресурсів в Internet"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Аналіз та синтез керованих систем"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Обчислювальна геометрія"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Захист iнфоpмацiї"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Мова функціонального програмування Лiсп"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Обробка статистичної інформації у середовищі MathCad"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Розкладність графів"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Мистецтво комп'ютерної презентації"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Чисельне моделювання алгоритмів класифікації"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Методи дослідження стійкості скінченно–різницевих операторів в абстрактних просторах"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Чисельні методи роз'язування рівнянь газової динаміки. Частина 1. Однокрокові двошарові різницеві схеми динаміки нев’язкого газу"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Елементи математичної теорії спостереження для лінійних систем"

Методично - проблемні матеріали по розв'язку транспортної задачі

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Вступ до некомутативної теорії ймовірностей"

Навчальні матеріали з спеціального курсу "Теорія *-зображень"

Навчальні матеріали з нормативного курсу "МЕЕП" та "Математична біологія" - "Прості моделі пояснюють складні явища"

 

 

Інші електронні навчальні матеріали Ви можете знайти на порталі освітніх ресурсів

 

Упорядник - доц. В.П.Шевченко