Теорія оптимального керування

 

Оптимальне керування та оцінювання для лінійних рівнянь
із частинними похідними

Еліптичні системи

© Наконечний О.Г., 1999

В посібнику викладаються математичні методи розв'язування задач оптимального керування та оптимального оцінювання параметрів лінійних систем, що описуються рівняннями із частинними похідними. Основою таких методів є апарат теорії узагальнених розв'язків таких рівнянь та апарат теорії екстремальних задач в нескінченновимірних просторах (§1, 2). В §3 досліджуються задачі оптимального керування системами, які моделюються за допомогою крайових задач для лінійних рівнянь еліптичного типу. В § 4, 5 приводяться результати по оптимальному оцінюванню параметрів таких задач.
В посібнику прийнято подвійну нумерацію, де перша цифра вказує номер параграфу, а друга - номер формули у цьому параграфі.

Назва Iм'я файлу Розмір Формат
Параграф 1
par1.exe
192 654
selfextr
Word 97
Параграф 2
par2.exe
180 712
selfextr
Word 97
Параграф 3
par3.exe
153 893
selfextr
Word 97
Параграф 4
par4.exe
202 827
selfextr
Word 97
Параграф 5
par5.exe
191 222
selfextr
Word 97
Література
lit.exe
18 824
selfextr
Word 97