ПЕРЕДМОВА

Важких наук немає, а є лише важкі викладення, тобто неперетравлювані...

О.І.Герцен.

Посібник написано за матеріалами початкового курсу програмування, що викладається на факультетi кiбернетики Київського унiверситету (КНУ). Триєдиною метою курсу є засвоєння основних понять програмування, набуття початкового досвіду самостійної розробки програм та знайомство з деякими класичними задачами та алгоритмами.

Робота з посібником не вимагає попереднiх знань з iнформатики та програмування. Алгоритми записуються мовою Паскаль, знайомство з якою займає значну частину курсу, але має допоміжний характер.

Посiбник має 3 частини. Перша дає початкові відомості про комп'ютер і мову Паскаль, про організацію програм і модулів, а також про метамови. Друга торкається організації та обробки послідовностей даних. Описуються початки роботи з масивами, файлами та послідовними списками у вільній пам'яті. Третя частина знайомить із деякими класичними задачами та алгоритмами – пошук за ключем, сортування масивів і файлів, перебирання варіантів, обчислення та синтаксичний аналіз виразів. Дається поняття складності алгоритмів і задач.

Кожний роздiл складається підрозділами з поясненнями та навчальними задачами. До задач із поміткою "*" є розв'язання або принаймні вказівки.

У процесі підготовки посібника враховано зміст багатьох джерел. Це класичні книги з програмування [Арс, АХУ, АУ, БаГо, Ви77, Ви85, Грис, Кнут], література з мови Паскаль та Турбо Паскаль [БВК, Гро, ЙеВи, ПоКр, Фар, Фор], а також збірки задач із програмування [Пил, АГКС, КаСа] та розробки, створені в КНУ [Бу, ПрЧС, СтКо].

У посiбнику за необхідності використовуються засоби мови Турбо Паскаль. Відомості про систему програмування цією мовою не даються, оскільки з цієї теми є широке коло джерел [БВК, ПоКр, Фар], яке досить швидко поновлюється. Посiбник не торкається таких питань технологiї програмування, як тестування та доведення правильностi програм. Цi теми висвітлено в окремих книжках, наприклад, [М80, М82, Аб, Ан].

Автор щиро вдячний багатьом своїм колегам (у вузькому та широкому розумінні), з якими він обговорював матеріал посібника. У першу чергу це Ю.В.Коваль, а також В.С.Проценко, П.Й.Чаленко, О.Ю.Шкаравська, В.В.Зубенко, Б.І.Бойко, В.М.Волохов, В.А.Заславський, Ш.І.Ягіяєв, В.В.Почекайлов, М.О.Вайцеховський та А.А.Левицький. Їхні ідеї, міркування, увага та критика мали позитивний вплив на якість посібника. Автор вдячний також кільком потокам першокурсників факультету кібернетики КНУ, яким довелося бути "піддослідними кроликами" у навчально-методичних вправах автора.

Перший розділ